SCENA GARNIZON

BILETY

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

Słownik

Fundacja - Fundacja Garnizon Sztuki, Stawki 2a lok. 57, 00-193 Warszawa (KRS: 0000511331, NIP: 5252589940, REGON: 147302661), na której wydarzenia można zakupić bilet za pośrednictwem Witryny
Regulamin - niniejszy regulamin rezerwowania biletów na wydarzenia Fundacji za pośrednictwem witryny internetowej http://bilety.garnizonsztuki.org.pl wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Fundacje
Witryna - strona internetowa  http://bilety.garnizonsztuki.org.pl 
Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletów na wydarzenia Fundacji za pośrednictwem Witryny;
Bilety – bilety na wydarzenia Fundacji  dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem Witryny

§1 Sprzedaż on-line

 • 1    Sprzedaż i dystrybucję Biletów prowadzi Fundacja.
 • 2    Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Fundacją zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów:
          a) rejestracji Kupującego lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Biletów
          b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
          c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
          d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
  Przed skorzystaniem z procesu zakupu Biletów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin”.
 • 3    Bilety pozostają własnością Fundacji do czasu odnotowania przez Fundacje potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 • 4    Płatności za Bilety obsługuje firma DialCom24 Sp. z o.o. przy pomocy portalu internetowego www.przelewy24.pl Sposób płatności określa regulamin systemu Przelewy24, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
 • 5    Jeżeli bank Kupującego, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Kupującego pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostanie Kupujący poinformowany e-mailem wysłanym przez operatora płatności - firmę DialCom24 Sp. z o.o. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), właściciela portalu Przelewy24.pl (www.przelewy24.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować pocztą elektroniczną (serwis(at)przelewy24.pl) lub tel. 61 642 93 44.
 • 7    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.pl
 • 8    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 • 9    Ceny Biletów zawierają podatek VAT.
 • 10    Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 • 11    Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinnien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Fundacje.
 • 12    Za pośrednictwem Witryny można kupić jedynie Bilety w cenie biletów normalnych.
 • 13    Za pośrednictwem Witryny można jednorazowo zakupić do 10-ciu Biletów na jedno wydarzenie.
 • 14    W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w pkt.13 Fundacja prosi o kontakt mailowy: bilety@garnizonsztuki.org.pl.
 • 15    Sprzedaż Biletów poprzez Witrynę kończy się 3 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu. W celu zakupienia biletów po zamknięciu sprzedaży on-line prosimy o kontakt mailowy: bilety@garnizonsztuki.org.pl.
 • 16    Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 • 17    Brak możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny nie oznacza braku biletów w kasach biletowych miejsca wystawienie wydarzeń.
 • 18    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 
§2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 • 1    Nie ma możliwości zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny.
 • 2    W przypadku odwołania spektaklu lub zmian w repertuarze Fundacja zwróci Kupującemu równowartość zakupionych Biletów lub przebukuje na inny termin po kontakcie z Kupującym.
 • 3    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
 • 4    Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 • 5    Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Fundacja ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie, który nie zakłóci przebiegu spektaklu.
 • 6    Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletów na adres mailowy: bilety@garnizonsztuki.org.pl.

 
§3 Ochrona danych Kupującego

 • 1    Poprzez rejestrację w Witrynie Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundacje danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Biletów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Fundacje.
 • 2    Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 • 3    Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 
§4 Postanowienia końcowe

 • 1    Fundacje świadczy usługi sprzedaży Biletów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 • 2    W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 • 3    Bilety zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 • 4    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 • 5    Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika Fundacji opublikowane są na stronie www.scenagarnizon.pl.
 • 6    Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze Fundacji.
 • 7    Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na Witrynie oraz w kasach biletowych Fundacji.

 

Fundacja Garnizon Sztuki

Stawki 2a lok. 57
00-193 Warszawa
tel. 662 735 357

Bilety:

bilety@garnizonsztuki.org.pl

KRS: 0000511331,
NIP: 5252589940,
REGON: 147302661